Menu:

Zondagsbrief

Als u onze zondagse kerkdiensten bezoekt, wordt u bij binnenkomst een exemplaar van de zondagsbrief aangereikt. Hierin vindt u informatie over de kerkdiensten van die zondag, ziet u welk gemeentelid de bloemen van die zondag ontvangt, worden de overleden en zieke gemeenteleden vermeld (voor zover zij dat zelf willen) en vindt u allerlei andere van belang zijnde informatie terug. Ook wordt er soms een lied vermeld dat tijdens de kerkdienst door de gemeente wordt gezonden.

Voor het verzamelen van alle informatie voor de zondagsbrief is elke week een team van enkele gemeenteleden beurtelings in touw.

Berichten voor de zondagsbrief moeten uiterlijk donderdagavond 18.00 uur worden aangeleverd per email. Heeft u iets te melden voor de zondagsbrief?
Klik dan op Bericht voor de zondagsbrief en vermeld in uw email ook uw telefoonnummer, zodat het zondagsbriefteam u zonodig ook nog even kan bellen.

Wilt u zich aanmelden voor de zondagsbrief?

Stuurt u dan de webmaster een e-mail via de volgende link: Aanmelden Zondagsbrief

Het kan na uw aanmelding nog enige tijd duren voordat u de Zondagsbrief ook daadwerkelijk ontvangt.

Let op: als u zich voor de zondagsbrief hebt aangemeld, maar uw emailadres wijzigt, dan moet u dat melden bij de webmaster; die draagt dan zorg voor het verwerken van de wijziging. Alleen dan blijft u de zondagsbrief ontvangen.
Wijziging emailadres melden: Wijziging emailadres melden bij de webmaster (geef zowel uw naam op als uw oude en nieuwe emailadres)

Wilt u de zondagsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich daarvoor natuurlijk ook weer afmelden. Klik dan op afmelden zondagsbrief en vermeld in uw email uw naam en emailadres, zodat wij u uit ons emailbestand kunnen verwijderen.