Menu:

Wat te doen bij: Geboorte

Als ouders kun je ervoor kiezen om je kind te laten dopen in de kerk waarvan je zelf lid bent. Zo geef je aan je kind door dat hij/zij zich geborgen mag weten in Gods hand en geef je aan je kind te willen begeleiden in zijn/haar zoektocht in het leven. De doop waarbij de dopeling besprenkeld wordt met water is een teken van Gods liefde en trouw: nog voordat de dopeling kan praten heeft God Zijn liefde al toegezegd.

Aan de doop tijdens een zondagse kerkdienst gaat altijd een aantal gesprekken vooraf met de predikant die de doopdienst zal leiden. Het leveren van een eigen bijdrage aan deze doopdienst wordt altijd op prijs gesteld en maakt de dienst ook voor jezelf nog persoonlijker. Familie en vrienden zijn natuurlijk van harte welkom om in de doopdienst aanwezig te zijn.

De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat het fotograferen tijdens doopdiensten door verschillende mensen de doopdienst te veel verstoort. Het maken van doopfoto’s kan worden verzorgd door een goede fotograaf die zowel voor de dienst, tijdens de dienst als na de dienst goede foto’s maakt voor alle doopouders. De fotograaf kan desgewenst ook voor en/of na de dienst nog foto’s met bijvoorbeeld grootouders maken of andere familieleden of vrienden.

Wilt u van zijn diensten gebruik maken, neem dan op tijd contact op met hem:
Mail de fotograaf voor nadere informatie

Welke stappen zijn belangrijk?

  • U kunt zelf contact zoeken met uw eigen predikant
  • Weet u niet wie uw predikant is, neem dan contact op met de medewerkers van het kerkelijk bureau die u graag verder willen helpen
  (klik hier voor de pagina Contact)
  • Het kerkelijk bureau zorgt er ook voor dat uw kind wordt opgenomen in het doopregister van de kerk en de kerkelijke administratie; de juiste gegevens daarvoor zijn natuurlijk belangrijk
  • Neem tijdig contact op met de fotograaf
  Mail de fotograaf voor nadere informatie
  • Stuur een geboortekaartje naar uw sectie/bezoekmedewerker/kerkelijk bureau