Menu:

Laatste Nieuws

Het Kerkelijk Bureau is van

20 juli t/m 07 augustus gesloten !!!

Alleen in noodgevallen kunt u contact opnemen met de kosterstelefoon

Jazzvesper in de Jacobskerk

Na een onderbreking van een half jaar pakt Musica Jacobi, de Kerk & Muziek-serie van de Protestantse Gemeente Winterswijk de draad weer op.

Op zondagavond 13 september is er om 19.00 uur een jazzvesper. Medewerking wordt verleend door Joanne Grooten (zang), Erwin Heinen (gitaar), Gerben Grooten (percussie), Wim Ruessink (piano) en Henk Vis (liturg).

Toegang tot de jazzvesper kan uitsluitend door kosteloos te reserveren bij de kosters van de kerk: 06 23 53 05 08. Dit kan tot donderdag 10 september 17.00 uur. De vesper wordt overigens ook uitgezonden op het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente.

Versoepeling coronamaatregelen

Het beleid ten aanzien van het corona-virus is enigszins versoepeld, maar de meeste regels gelden nog steeds. Voor het pastoraat houdt dat in dat er in elk geval tot eind mei nog geen huisbezoeken worden gebracht. Met de kerkdiensten op afstand gaan we, gegeven de omstandigheden, nog zeker door tot eind juni. Over de praktische invulling daarna moeten nog afspraken worden gemaakt. Het is duidelijk dat het anders zal zijn dan wij gewend waren, omdat de anderhalve meter regel vooralsnog van toepassing blijft.

Het pastoresteam

Bezoekwerk in de PGW staat bijna stil

Het Coronavirus grijpt diep in onze levens in. Allemaal ervaren we nu dagelijks de gevol-gen van de maatregelen die genomen zijn door de regering. De landelijke PKN volgt de landelijke maatregelen en geeft allerlei adviezen voor het gemeenteleven, die in de pas lopen met wat ‘Den Haag’ verordent. De kerkdiensten gaan niet door tot in ieder geval 5 april, maar we gaan er al bijna vanuit, dat deze maatregel verlengd zal worden tot eind april.

Voor het pastoraat heeft deze Coronacrisis ook verregaande gevolgen. In de tehuizen mogen wij pastores, maar ook de vrijwilligers geen mensen bezoeken. Ziekenhuisbezoek is ook verboden. Verder wordt huisbezoek sterk afgeraden: we kunnen elkaar besmetten. Maar het gaat ons ook om de mensen die we bezoeken: zij zijn vaak kwetsbaar vanwege gezondheid en leeftijd.

Wat kan wel? Contact per telefoon, per beeldtelefoon zoals Skype en Facetime, per email en natuurlijk schriftelijk kan altijd! Wij pastores zullen in ieder geval gebruik maken van deze middelen, vooral de telefoon. En ook u kunt ons bellen voor een gesprek.

Bij crises is bezoek aan huis wel mogelijk, maar dan wel op aanvraag en op afspraak. We denken dan aan hen, die ongeneeslijk ziek zijn en in korte tijd zouden kunnen over-lijden; ook andere crisissituaties zijn denkbaar waarbij bezoek aan huis dringend gewenst is.

In geval van een uitvaart zijn er ook sterke beperkingen wie deel mag nemen aan de ge-dachtenisplechtigheden. De uitvaartleiders zullen u daarbij zo nodig begeleiden. Laten we hopen op spoedige verbetering van de situatie; laten we ook proberen goed voor elkaar te zorgen en op elkaar te letten, zodat mensen niet nodeloos vereenzamen. De pastores wensen u allen sterkte en Gods nabijheid!

Berdie Marsman, Theo Parmentier, Freerk Hovinga, Reinoud Wentink, Petra Veerbeek en Jan Struijk

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Jacobskerk en Zonnebrinkkerk rolstoeltoegankelijk!
Voor gasten in ons midden, maar vast ook voor onze eigen gemeenteleden, is het goed om te weten dat beide kerkgebouwen rolstoeltoegankelijk zijn. Dit geldt ook voor het Zonnebrinkcentrum; voor de beide zalen in de kelder is een traplift beschikbaar. Weet uzelf dus altijd welkom!

Wijzigen emailadres voor de zondagsbrief
Als uw emailadres wijzigt en u wilt op uw nieuwe emailadres de zondagsbrief weer ontvangen, ga dan naar de knop zondagsbrief en helemaal onderaan vindt u een link om uw emailadres te wijzigen.
Let op: de webmaster heeft zowel uw oude als uw nieuwe emailadres nodig!

Kerkelijke emailadressen
Als u een email wilt versturen naar een predikant of iemand anders van de kerk, bedenk dan niet zelf het emailadres van de betrokkene. Als u namelijk een fout maakt in het emailadres komt uw email aan bij de webmaster en niet bij de betrokkene.
Op onze website vindt u van alle van belang zijnde personen een link naar het juiste emailadres: als u op die link klikt, komt uw email altijd bij hem of haar binnen.

Jacobskerk officiële trouwlocatie!
De Jacobskerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Winterswijk. Dit betekent dat naast het kerkelijk huwelijk ook het burgerlijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in de Jacobskerk kan worden afgesloten. Wilt u daarover nadere informatie, download dan de folder:
Download hier de folder Jacobskerk Trouwlocatie

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2020: 13-05
De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2020: 09-01, 06-02, 05-03, 02-04, 07-05, 04-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2020: 30-01, 20-02, 19-03, 16-04, 28-05, 18-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2020: 23-01, 26-03, 14-05, 25-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag)
2020: 06-01, 03-02, 09-03, 20-04, 11-05,
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2020: 16-01, 13-02, 26-03, 23-04, 25-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Wijken en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Stille week 6 april 2020 t/m 10 april 2020
Pasen 12 en 13 april 2020
Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Kerst 25 en 26 december 2020

Vakanties schoolseizoen 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 t/m 01 maart 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 03 mei 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de wijken van ds. Marsman en Ds. Wentink:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de wijk van Ds. Struijk:
Esther Dondergoor, Vredenseweg 146, telefoon 06 - 2340 4590
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de wijk van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de wijk van ds. Hovinga:
Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, telefoon 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl
Voor het Ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com