Menu:

Zonnebrinkcantorij

De Zonnebrinkcantorij is meer dan 30 jaar verbonden aan de Zonnebrinkkerk en verleent haar medewerking aan hoofddiensten en koorvespers, óók in de Jacobskerk. Als elke cantorij heeft ook de Zonnebrinkcantorij een dienende taak in de liturgie. Het repertoire is breed, veelal vernieuwend, Nederlandstalig en afkomstig uit de (wereld-)oecumene.
Om het jaar zingt de Zonnebrinkcantorij, mét de gemeente, een Nederlandstalige passie in de avonddienst van Goede Vrijdag.

De Zonnebrinkcantorij repeteert op dinsdagavond van 18.45 - 20.00 uur onder leiding van cantor-organist Wim Ruessink. Mocht u belangstelling hebben om mee te zingen bij de Zonnebrinkcantorij, neem dan contact op met Wim Ruessink: Email Wim Ruessink.