Menu:

Kerkenwerk

Kerkenwerk is het kerkblad van onze gemeente dat eens per maand verschijnt.

Voor het inleveren van kopij verzoeken wij u vriendelijk te letten op de volgende punten:

a) kopij opsturen als bijlage (Word document) uitsluitend via deze pagina waarbij u kiest voor de juiste redacteur
b) foto's als aparte bestanden meesturen in de mail
c) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon van Kerkenwerk vóór 16.00 uur
d) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam
e) het maximum aantal woorden voor de diverse rubrieken is:
- column 300
- hoofdartikel 800
- in memoriam 300
- overige artikelen 450
f) Stuur bij voorkeur uw kopij via de links op deze website; ondervindt u daarbij problemen, stuur dan de kopij naar
kerkenwerk@pgwinterswijk.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De redactie van Kerkenwerk bestaat uit:


Hoofdredacteur:
Giften wijk A t/m E, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten, mutaties, agenda, algemene berichten, advertenties

Angelique Zweerink
E-mail Angelique Zweerink

Wil Mulder

Redacteur:
Oet d'n Biebel, Bijbelrubriek, kerkdiensten, informatie m.b.t. de jeugd

Wil Mulder
E-mail Wil Mulder

Jan Wilterdink

Redacteur:
Hoofdartikel, column, In Memoriams

Jan Wilterdink
E-mail Jan Wilterdink


Redacteur:
Speciale berichten

Ans ter Horst
E-mail Ans ter Horst