Spitgroep

Seizoen 2020 - 2021

‘De Spitgroep, is dat een tuiniersclub?’ Dat is niet eens zo’n gekke suggestie maar dit ‘spitten’ betreft het lezen en samen bespreken van de verhalen van de bijbel en van veel wat daarover geschreven is. Sinds seizoen 2010 gebeurt dat door de leden van de ‘Spitgroep’ onder leiding van Henk Vis. Hij is voormalig onderwijzer uit het P.C. Onderwijs in Woerden en Winterswijk. Na het behalen van het Diploma Bijbels Onderwijs en de Onderwijsakte volgde hij de catechetenopleiding van de toenmalige Hervormde Kerk in Utrecht en was hij zeventien jaar deelnemer aan de ‘Catechetengroep Arnhem’. Het ‘op weg zijn met bijbelverhalen’ is voor hem een manier van leven geworden, waarin hij graag met anderen op weg gaat.

JoodsLeerhuis

Sinds januari 2016 lezen we weer uit Torah, uit het boek van het Begin – Genesis, vanaf hoofdstuk 12 – de verhalen van de aartsvaders en –moeders. We zijn inmiddels toe aan hoofdstuk 42.

De ‘Spitgroep’ komt het komende seizoen 10 maal bij elkaar, telkens op woensdagmorgen, van 9.30 tot 11.30 u. in het 'Zonnebrink Centrum'.

De data zijn: 9 september, 7 oktober, 21 oktober, 18 november, 16 december, 6 januari 2021, 3 februari, 3 maart, 31 maart en 21 april.

De kosten voor het hele seizoen bedragen € 25,00 (contant te voldoen op de 1e bijeenkomst), een kopje thee/koffie kost € 1,50

We zullen ons wellicht moeten aanpassen aan geldende hygiënemaatregelen. We hopen op ieders medewerking.

Henk Vis over het lezen uit Genesis, over ‘spitten’ en over ‘inclusief lezen’:

“Lezen in Genesis is lezen in het boek van het Begin. Welk begin? Het Begin dat de Eeuwige, volgens dit Joodse geloofsverhaal, gemaakt heeft met de schepping, met Abraham, met ons mensen. En het meest bijzondere is misschien wel dat Hij zijn ‘schepselen’ mede-scheppers gemaakt heeft. Dat maakt het leven tot een uitdaging!”

“Het nadeel van spitten is dat je alle bestaande structuren in de grond omver gooit. Het voordeel is dat in die omgespitte grond nieuwe structuren kunnen ontstaan. Van ‘spitten’ hoef je niet ontworteld te raken”.

Wees welkom!

Informatie en opgave:
Anna te Winkel, tel. 0543 - 514 323