Er kan weer veel...

...op 1,5 meter afstand

De persconferentie van 18 juni bracht positief nieuws: aanmerkelijk minder beperkende maatregelen. Naar aanleiding van de verruimingen is het Interkerkelijk Contact Overheidszaken met een advies gekomen voor de kerken. De PKN-Utrecht heeft daarop de richtlijnen voor o.a. de kerkdiensten bekend gemaakt.

Wij passen deze richtlijnen vanaf zondag 27 juni al toe.

Kerkdiensten

De onderlinge afstand van anderhalve meter blijft overal de allesbepalende regel. Dit is van invloed op het maximum aantal kerkgangers in een gebouw. Deze zomermaanden kerken wij in de Jacobskerk. De anderhalvemeterregel betekent dat wij in de Jacobskerk minder dan 100 kerkgangers kunnen ontvangen.

De mondkapjes kunnen wij thuislaten, deze zijn niet meer nodig! Over het koffiedrinken na de dienst gaan wij nog overleggen.

Zingen

Het zogenaamde 'Zang-, schreeuw-, en blaasinstrumentenadvies' van de Overheid vervalt. Wij kunnen volgens de PKN de hele dienst uit volle borst meezingen. U maakt weer gebruik van het Liedboek. En zonodig kan de predikant het Woord uitschr……

Avondmaal

Wanneer wij de Maaltijd van de Heer vieren, zullen wij dit weer 'lopend' doen. Dit doen wij per ingang van 27 juni, corona-proof. Voorlopig deelt alleen de predikant het brood uit. De wijn staat voor iedere deelnemer afzonderlijk in kleine bekertjes op een tafel. Ambtsdragers willen dit in goede banen leiden; volg de aanwijzingen.

Vooraf reserveren

Wilt u weer naar de kerk? Het blijft verplicht om vooraf te reserveren ten behoeve van de registratie. Voor opgave: bel de kosters op 06 23 53 05 08, uiterlijk donderdagmiddag, om 17.00 u.

Zonnebrink Centrum

In het Zonnebrink Centrum gelden weer de normale openingstijden. Er is geen plicht meer om op het tijdstip van 22.00 u. te sluiten. Goed nieuws voor de groepen die hiervan gebruik maken en de activiteiten die hier plaatsvinden. Alle activiteiten zijn weer toegestaan, maar met registratie en alles op anderhalve meter!