Maatregelen tegen corona blijven gelden

De overheid heeft alle huidige maatregelen verlengd tot en met 20 april. Op dit moment geldt de fase 'zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)'. Dit blijft van grote invloed op ons kerkelijk leven.

Dit heeft ook invloed op de vieringen in de Stille Week en met Pasen. Dan zijn er 4 'online' vieringen; bij deze diensten zijn er geen kerkgangers aanwezig. Wèl maken wij voor deze bijzondere vieringen één uitzondering. Alléén aan déze 4 diensten werken maximaal vier zangers / musici mee. Deze zangers staan achter in de kerk opgesteld, onder het orgel. De afstand tot de overige medewerkers in het koor is dan minimaal 25 meter. In deze vieringen maken wij geen gebruik van opnames; de zang is 'vóór en mèt gemeenteleden'.

De Paaswake op Stille Zaterdag is 'live', om 22.00 u. Deze dienst wordt dus niet van te voren opgenomen. De koster en de ambtsdrager zullen de Paaskaarsen binnendragen. Alle medewerkers hebben inmiddels een 'avondklokverklaring' ontvangen.

Namens de Kerkenraad, Henk Korenberg, scriba.