Kerkdiensten - gang van zaken

Ook bij de kerkgang blijft de afstand van anderhalve meter de allesbepalende regel. Hoeveel huishoudens passen er op onderlinge afstand van anderhalve meter in de kerk? Dat bepaalt het maximum aantal kerkgangers. Bij de Jacobskerk betekent dit dat er hoogstens 75 personen in de kerk kunnen. De zijkanten kunnen wij namelijk niet helemaal gebruiken voor zitplaatsen. Je wilt toch dat elke kerkganger het liturgisch centrum kan zien. Verder kan het zo zijn dat er enige ruimte nodig is voor tentoonstellingen.

Daarom is het heel belangrijk dat je je opgeeft, als je naar de kerk wilt. Reserveer jouw plek, bel de kosters op 06 23 53 05 08, uiterlijk donderdagmiddag 17.00 u. Komt er daarna toch nog iets tussen? Meld je dan ook weer af, zodat een ander naar de kerk kan.

Hoe vindt je je plaats in de Jacobskerk? Overal waar een liedboek ligt, kun je gaan zitten. Alleen dáár, nergens anders, ook niet op je 'vaste' plek. Gebruik bij voorkeur ook de stoel naast de bank. Alleen op die manier kunnen wij de anderhalve meter waarborgen. Eventueel kunnen echtparen of gezinnen nog een extra liedboek pakken. Aan het einde van de dienst kun je het liedboek gewoon laten liggen.

Namens de Kerkenraad wens ik jullie gezegende vieringen!

Henk Korenberg, scriba