Menu:

Wat te doen bij: Overlijden

Als het leven van een dierbare hier op aarde ten einde is gekomen, is er verdriet en rouw. Wat je dan verder kan helpen is troost, meeleven, samen de overledene naar de laatste rustplaats brengen en daaraan alle aandacht geven.

Troost kan het leven verlichten, ook al wordt daarvoor het verdriet misschien niet weggenomen. Ook de Bijbel kent woorden van troost:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21 vers 4

We mogen ook hoop hebben. De dood heeft immers niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven. En ook daar spreekt de Bijbel over:

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden
Johannes 14:2

Als u dat wenst kan de afscheidsdienst plaats vinden in één van onze kerkgebouwen, de Zonnebrinkkerk of de Jacobskerk. Samen met de predikant kunt u vorm en inhoud geven aan de dienst ter nagedachtenis.

Uitvaartgroep
Voor een kerkelijke uitvaart kan een beroep gedaan worden op de Uitvaartgroep, die sinds een aantal jaren in onze gemeente functioneert. Deze groep bestaat uit de predikanten, de kerkelijk werker voor het Ouderenpastoraat en (momenteel) een 7-tal vrijwilligers. Drie van deze vrijwilligers zijn opgeleid om uitvaartdiensten te leiden en ook bevestigd als ouderling. Daarnaast zijn er coördinatoren van de uitvaartgroep. Zij zijn beurtelings telefonisch bereikbaar voor overleg over de plaats, de dag en het tijdstip van de uitvaartdienst. En over wie de uitvaartdienst zal leiden. Wanneer er voorkeur is voor één bepaalde predikant of vrijwilliger, kan de uitvaartverzorger/familie dat aangeven. De coördinator bekijkt steeds wie de uitvaartdienst kan leiden. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene/familie, al kan het soms voorkomen dat de gewenste predikant of vrijwilliger net niet beschikbaar is. Dan wordt in overleg naar een ander gezocht, die– zo leert de ervaring – gelukkig ook altijd wordt gevonden.

Welke stappen zijn belangrijk?

    • Neem zo snel als mogelijk is contact op met uw predikant
    • Neem zo snel als mogelijk is contact op met de koster-beheerders voor het vastleggen van het kerkgebouw en eventueel gebruik van de koffie/lunchruimte
    • Weet u niet bij wie u moet zijn, neem dan contact op met de medewerkers van het kerkelijk bureau die u graag verder willen helpen (Klik hier voor de pagina Contact)