Menu:

Taakgroep Vorming, Toerusting & Pastoraat

Voorzitter:
. vacant
.
7101 .. Winterswijk
Tel.
Email Taakgroep Vorming, Toerusting & Pastoraat

Secretaris:
Jan Huijsman
Dokter ten Havestraat 6
7101 PT Winterswijk
Tel. 0543 - 515 202
Emailadres Jan Huijsman

Inmiddels is besloten dat met ingang van 01-01-2018 Pastoraat een aparte taakgroep gaat worden en dat de taakgroep Jeugd en Jongvolwassenen wordt samengevoegd met de taakgroep Vorming en Toerusting. Er wordt nog gezocht naar een goede nieuwe naam voor de uitgebreide taakgroep, omdat de naam Taakgroep Vorming, Toerusting, Jeugd en Jongvolwassenen (afgekort Taakgroep VT/JJV) een veel te lange naam is en niet meer door iedereen zal worden begrepen. Zo gauw hier meer duidelijkheid over is worden de pagina's van de taakgroepen aangepast.

De Taakgroep Vorming, Toerusting en Pastoraat levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de emeenteleden in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst aan de samenleving.

De taakgroep probeert bij te dragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen. Daarnaast maakt zij beleid op het gebied van pastoraat en voert dit uit in samenspraak en samenwerking met de lokale predikanten en secties.

Elk jaar stelt de Taakgroep VTP een variatie aan ontmoetingen en gespreksgroepen samen om bovenstaande doelen te bereiken.

Programma Taakgroep Vorming, Toerusting en Pastoraat

Om dit te kunnen lezen hebt u Acrobat reader nodig.