Menu:

Sectie Oostervoort - De Rikker

Predikant:
Ds. J.T. Parmentier
Tuunterstraat 26-1
7101 EG Winterswijk
Tel. 0543 - 534 981
Email Ds. J.T. Parmentier
Voorzitter:
Jan Grevers
Oostervoort 35
7103 XK Winterswijk
Tel. 0543 - 514 100
Email Jan Grevers

Bij het kerkelijk bureau van onze gemeente (Zonnebrink 61) is een boekje verkrijgbaar met de adressen van alle medewerkers van de sectie en de tot de sectie behorende straten en wie de bezoekouderling of -medewerker is van deze straten.

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt en bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, wilt u het dan rechtstreeks (laten) doorgeven aan de predikant of aan een medewerk(st)er uit het pastorale team? Als u dat alleen opgeeft bij de opname in het ziekenhuis ontvangen wij nagenoeg nooit bericht over uw ziekenhuisopname.