Menu:

Sectie Miste - Corle

Predikant:
Ds. F. van Keulen
Zuilenesstraat 46
7101 BC Winterswijk
Tel. 0543 - 512 334
Email Ds. F. van Keulen
Voorzitter:
Annie Hengeveld
Brinkeweg 25
7109 BN Winterswijk
Tel. 0543 - 565 190
Email Annie Hengeveld

Bij het kerkelijk bureau van onze gemeente (Zonnebrink 61) is een boekje verkrijgbaar met de adressen van alle medewerkers van de sectie en de tot de sectie behorende straten en wie de bezoekouderling of -medewerker is van deze straten.

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt en bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, wilt u het dan rechtstreeks (laten) doorgeven aan de predikant of aan een medewerk(st)er uit het pastorale team? Als u dat alleen opgeeft bij de opname in het ziekenhuis ontvangen wij nagenoeg nooit bericht over uw ziekenhuisopname.