Menu:

Sectie Huppel - Henxel - Meddo

Predikant:

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
Tel. 0545 - 472 987
Email Ds. J.S. Struijk

Voorzitter:
Grietje Rouw
Meddoseweg 10
7104 AA Winterswijk-Meddo
Tel. 0543 - 569 558
Email Grietje Rouw

Bij het kerkelijk bureau van onze gemeente (Zonnebrink 61) is een boekje verkrijgbaar met de adressen van alle medewerkers van de sectie en de tot de sectie behorende straten en wie de bezoekouderling of -medewerker is van deze straten.

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt en bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, wilt u het dan rechtstreeks (laten) doorgeven aan de predikant of aan een medewerk(st)er uit het pastorale team? Als u dat alleen opgeeft bij de opname in het ziekenhuis ontvangen wij nagenoeg nooit bericht over uw ziekenhuisopname.