Menu:

Sectie De Pelkwijk

Predikant (tijdelijke waarneming):
Ds. C. de Gooijer
Bergschild 32
7411 EM Deventer
Tel. 0540 - 546 405
Email Ds. C. de Gooijer
Voorzitter:
Annie Klein Brinke
Berberislaan 7
7101 ZR Winterswijk
Tel. 0543 - 518 036
Email Annie Klein Brinke

Bij het kerkelijk bureau van onze gemeente (Zonnebrink 61) is een boekje verkrijgbaar met de adressen van alle medewerkers van de sectie en de tot de sectie behorende straten en wie de bezoekouderling of -medewerker is van deze straten.

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt en bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, wilt u het dan rechtstreeks (laten) doorgeven aan de predikant of aan een medewerk(st)er uit het pastorale team? Als u dat alleen opgeeft bij de opname in het ziekenhuis ontvangen wij nagenoeg nooit bericht over uw ziekenhuisopname.