Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Uitvaartgroep
Voor een kerkelijke uitvaart kan een beroep gedaan worden op de Uitvaartgroep, die sinds een aantal jaren in onze gemeente functioneert. Deze groep bestaat uit de predikanten, de kerkelijk werker voor het Ouderenpastoraat en (momenteel) een 7-tal vrijwilligers. Drie van deze vrijwilligers zijn opgeleid om uitvaartdiensten te leiden en ook bevestigd als ouderling. Daarnaast zijn er coördinatoren van de uitvaartgroep. Zij zijn beurtelings telefonisch bereikbaar voor overleg over de plaats, de dag en het tijdstip van de uitvaartdienst. En over wie de uitvaartdienst zal leiden. Wanneer er voorkeur is voor één bepaalde predikant of vrijwilliger, kan de uitvaartverzorger/familie dat aangeven. De coördinator bekijkt steeds wie de uitvaartdienst kan leiden. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene/familie, al kan het soms voorkomen dat de gewenste predikant of vrijwilliger net niet beschikbaar is. Dan wordt in overleg naar een ander gezocht, die– zo leert de ervaring – gelukkig ook altijd wordt gevonden.

Verstilling met Musica Jacobi in de adventsdrukte 16 december
De Kerk&Muziek-serie van de Jacobskerk te Winterswijk zet haar kerkdeuren viermaal open deze Advent. Traditiegetrouw (nu al voor het zeventiende achtereenvolgende jaar) is er op zaterdagnamiddagen in de Advent Muziek voor de Zondag uit: een rustpunt middenin de hectiek van de naderende feestdagen; een moment van verstilling en concentratie. Zaterdag 16 december zingt vocaal ensemble AVOCE. Om 17.00 uur brengt het koor een programma met composities van onder andere Rutter, Holst, Cherubini en Gjeilo. AVOCE staat onder leiding van Natalie Goossens en wordt begeleid door pianist Jeroen Twisk. Musica Jacobi is vrij toegankelijk, wel wordt bij de uitgang gecollecteerd.

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: 03 april

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2017: 23 november

2018: 11 januari, 08 februari, 15 maart, 26 april, 03 mei, 07 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad
Kleine Kerkenraad (op donderdag):
2017: 07 december
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Grote Kerkenraad (op donderdag):

2017: 02 november
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Kerkenraad (op donderdag):
2018: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2017: 30 november (andere data nog niet bekend)
2018: nog niet bekend

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2017: 20 november, 11 december
2018: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 16 april, 28 mei
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 13.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2017: 24 oktober (dinsdag!), 30 november, 14 december
2018: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 26 april, 14 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Secties en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Kerst 25 en 26 december 2017
Goede vrijdag 30 maart 2018
Pasen 1 en 2 april 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Pinksteren 20 en 21 mei 2018
Kerst 25 en 26 december 2018

Vakanties schoolseizoen 2017/2018
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@kpnmail.nl