Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Kerkelijke emailadressen
Het gebeurt veel dat gemeenteleden bijv. een predikant per email willen bereiken en dan een typefout maken in het emailadres of zelf bedenken dat het emailadres wel zus of zo zal zijn; uw email komt dan niet binnen bij de predikant, maar bij de webmaster.
Op de website vindt u bij alle predikanten en andere functionarissen een email-link en als u die gebruikt komt uw email altijd op de juiste plaats terecht; maak aub gebruik van deze handige functie.

Jacobskerk officiële trouwlocatie!
De Jacobskerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Winterswijk. Dit betekent dat naast het kerkelijk huwelijk nu ook het burgerlijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in de Jacobskerk kan worden afgesloten. Wilt u daarover nadere informatie, download dan de folder:
Download hier de folder Jacobskerk Trouwlocatie

Beroep dominee Reinoud Wentink
Op de Gemeentevergadering van 12 september is de voordracht van de nieuwe predikant besproken. Dit was een gecombineerde vergadering van de Protestantse Gemeente Winterswijk en de Hervormde Gemeente Groenlo. De beide Kerkenraden hebben ds. Reinoud Wentink uit Emmer-Compascuum voorgedragen aan hun leden. De leden van beide gemeentes hebben daarop dominee Wentink bij acclamatie en luid applaus verkozen. Tegen de gevolgde beroepingsprocedure kunt u binnen 5 dagen na deze bekendmaking bezwaren indienen. Bezwaren tegen de procedure - dus niet tegen de persoon - dient u in bij uw Kerkenraad. Dit kan tot en met vrijdag 21 september. Na afloop van deze termijn, bij ongegronde bezwaren, brengen de Kerkenraden het beroep uit.

Voormalige kosterswoning te huur
Per 1 oktober a.s. komt de voormalige kosterswoning naast de Zonnebrinkkerk vrij en kan weer aan een nieuwe huurder worden verhuurd. Komende week komt de advertentie hiervoor in Achterhoek Nieuws te staan, maar wij wilden onze gemeenteleden alvast voor-informeren. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op (zie gegevens in de advertentie).

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: dinsdag 16 oktober
2019: dinsdag 14 mei

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2018: 04-10, 08-11, 06-12
2019: 10-01, 07-02, 07-03, 04-04, 09-05, 06-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2018: 25-10, 22-11, 20-12
2019: 17-01, 21-02, 21-03, 09-05, 23-05, 20-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2018: 26-09 (vervolgdata nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend)

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag)
2018: 01-10, 05-11, 03-12
2019: 14-01, 04-02, 04-03, 01-04, 06-05, 10-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2018: 11-10, 15-11, 13-12
2019: 24-01, 14-02, 14-03,11-04,16-05, 27-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Wijken en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Kerst 25 en 26 december

Vakanties schoolseizoen 2018/2019
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Meivakantie 27 april 2019 t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 20 juli 2019 t/m 1 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com