Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

Musica Jacobi
Op de pagina van Musica Jacobi (te vinden onder de menuknop Kerkmuziek in het menu) is de nieuwe folder van Musica Jacobi

Bijzonder concert in de Zonnebrinkkerk 25 februari
Zondagmiddag 25 februari heeft er in de Zonnebrinkkerk een bijzonder concert plaats: REMIX. Alle kerkmuziekgeledingen van de Protestantse Gemeente Winterswijk verzorgen dan gezamenlijk een concert. De PGW-band, de Jacobscantorij en de Zonnebrinkcantorij presenteren zich los van elkaar, maar ook in diverse combinaties. Ook organist Wim Ruessink en een formatie van vereniging Jazzewind werken mee aan het concert. Doel van het concert is de nieuwe digitale geluidsinstallatie, waar de PGW-band gebruik van maakt, te presenteren en in gebruik te nemen. Het publiek zal getrakteerd worden op een feestelijke mix van geluid, stijlen en mensen: REMIX. Vanaf 14.30 uur start de inloop met koffie, thee en een muzikale proeverij. De toegang is vrij, bij de uitgang wordt het publiek een gift gevraagd.

Oecumenische bezinningsmomenten in de vasten- of 40-dagen tijd
De eerste en de laatste avond wordt deze keer begonnen met een oecumenische vastenmaaltijd.

Woensdag 21 februari 19.00 uur U bent van harte welkom in de Jacobuskerk voor het bezinningsmoment
Woensdag 28 februari 19.00 uur U bent van harte welkom in de Doopsgezinde kerk (Torenstraat 2-4)
Woensdag 7 maart 19.00 uur U bent van harte welkom in de Jacobusskerk voor het bezinningsmoment
Woensdag 14 maart 19.00 uur LIFE: U bent van harte welkom in Boogie Woogie (Roelvinkstraat 2)
Woensdag 21 maart 19.00 uur U bent van harte welkom in de Molukse Kerk Immanuël (Kloetenseweg) voor het bezinningsmoment meemaken
Woensdag 28 maart 18.30 uur U bent van harte welkom in de Jacobskerk voor de vastenmaaltijd (soep en brood). Om 19.00 uur begint het bezinningsmoment op het koor van de Jacobskerk (u kunt desgewenst ook alleen het bezinningsmoment meemaken)
   
   
   
   
   
   

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: dinsdag 03 april

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2018: 15 maart, 5 april, 03 mei, 07 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2018: 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2018: nog niet bekend

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2018: 5 maart, 16 april, 28 mei
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 13.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2018: 15 maart, 26 april, 14 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Secties en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Goede vrijdag 30 maart
Pasen 1 en 2 april
Hemelvaartsdag 10 mei
Pinksteren 20 en 21 mei
Kerst 25 en 26 december

Vakanties schoolseizoen 2017/2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com