Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Wijzigen emailadres voor de zondagsbrief
Het gebeurt steeds vaker dat ontvangers van de zondagsbrief een ander emailadres krijgen en de zondagsbrief dan natuurlijk graag op hun nieuwe emailadres willen ontvangen. Om vergissingen te voorkomen kunt u het beste uw wijziging via de website opgeven: ga naar de knop zondagsbrief en helemaal onderaan vindt u een link om uw emailadres te wijzigen: de webmaster heeft zowel uw oude als uw nieuwe emailadres nodig!

Kerkelijke emailadressen
Het gebeurt veel dat gemeenteleden bijv. een predikant per email willen bereiken en dan een typefout maken in het emailadres of zelf bedenken dat het emailadres wel zus of zo zal zijn; uw email komt dan niet binnen bij de predikant, maar bij de webmaster.
Op de website vindt u bij alle predikanten en andere functionarissen een email-link en als u die gebruikt komt uw email altijd op de juiste plaats terecht; maak aub gebruik van deze handige functie.

Jacobskerk officiële trouwlocatie!
De Jacobskerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Winterswijk. Dit betekent dat naast het kerkelijk huwelijk nu ook het burgerlijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in de Jacobskerk kan worden afgesloten. Wilt u daarover nadere informatie, download dan de folder:
Download hier de folder Jacobskerk Trouwlocatie

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2019: 13-11
2020: 13-05
De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2019: 12-09, 03-10, 07-11, 28-11
2020: 09-01, 06-02, 05-03, 02-04, 07-05, 04-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2019: 26-09, 17-10, 21-11, 12-12
2020: 30-01, 20-02, 19-03, 16-04, 28-05, 18-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2019: (vervolgdata nog niet bekend)
2020: data nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag)
2019: Data nieuwe seizoen nog niet bekend
2020: Data nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2019: Data nieuwe seizoen nog niet bekend
2020: Data nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Wijken en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Kerst 25 en 26 december
Stille week 6 april 2020 t/m 10 april 2020
Pasen 12 en 13 april 2020
Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Kerst 25 en 26 december 2020

Vakanties schoolseizoen 2019
Zomervakantie 20 juli 2019 t/m 1 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

Vakanties schoolseizoen 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 t/m 01 maart 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 03 mei 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de wijken van ds. Marsman en Ds. Wentink:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de wijk van Ds. Struijk:
Esther Dondergoor, Vredenseweg 146, telefoon 06 - 2340 4590
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de wijk van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de wijk van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Acacialaan 26, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor het Ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com