Protestantse Gemeente Winterswijk - Het laatste nieuws: kom regelmatig terug

Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Kerkelijke emailadressen
Het gebeurt veel dat gemeenteleden bijv. een predikant per email willen bereiken en dan een typefout maken in het emailadres of zelf bedenken dat het emailadres wel zus of zo zal zijn; uw email komt dan niet binnen bij de predikant, maar bij de webmaster.
Op de website vindt u bij alle predikanten en andere functionarissen een email-link en als u die gebruikt komt uw email altijd op de juiste plaats terecht; maak aub gebruik van deze handige functie.

Jacobskerk officiële trouwlocatie!
De Jacobskerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Winterswijk. Dit betekent dat naast het kerkelijk huwelijk nu ook het burgerlijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in de Jacobskerk kan worden afgesloten. Wilt u daarover nadere informatie, download dan de folder:
Download hier de folder Jacobskerk Trouwlocatie

Muziek Centraal met orgelduo
Deze zomer wordt er in de Jacobskerk wekelijks een marktconcert gegeven onder de noemer Muziek Centraal. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend orgelconcert. De bespeling heeft het karakter van een inloopconcert, tijdens het concert blijft de kerk open. Na afloop wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Op woensdag 15 augustus spelen Jan Willem Docter en Gerwin van der Plaats. Dit duo speelt een programma met werken voor twee orgels en orgel vierhandig. Alle drie de orgels zullen daarbij worden ingezet. Ook het carillon van de Jacobstoren wordt, net als de rest van het jaar, op woensdag bespeeld. De beiaard kan vanaf 10.30 uur worden beluisterd op en rond de Markt of (bij gunstige wind) vanuit de Notaristuin.

Taizé in de Jacobskerk, 12 augustus 19.00 uur
Zondagavond 12 augustus is er om 19.00 uur een Taizé-dienst in de Jacobskerk. In de dienst wisselen gezangen, gebeden, Bijbelteksten en stilte elkaar af. Het meditatieve karakter van een Taizé-dienst nodigt uit tot verstilling. Voorganger in de dienst is dominee Freerk Hovinga, terwijl Peter en Herna Westera de muzikale leiding hebben. De Protestantse Gemeente te Winterswijk is gastheer. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. De dienst is vrij toegankelijk, bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Afscheid ambtsdragers 9 september
Op zondag 9 september a.s.wordt in de Jacobskerk afscheid genomen van de ambtsdragers die na gedane arbeid nu hun functie neerleggen en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd.
U kunt deze datum vast noteren in uw agenda!

Startzondag 16 september
Op zondag 16 september a.s. zal de Startzondag plaatsvinden in de Zonnebrinkkerk; de organisatie is ditmaal in handen van de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie.
U kunt deze datum vast noteren in uw agenda!

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: dinsdag 16 oktober
2019: dinsdag 14 mei

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2018: data nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2018: data nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2018: data nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2018: data nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2018: data nieuwe kerkelijk seizoen nog niet bekend
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Wijken en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Kerst 25 en 26 december

Vakanties schoolseizoen 2018/2019
Zomervakantie 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Meivakantie 27 april 2019 t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 20 juli 2019 t/m 1 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com