Menu:

Kerkenwerk

Kerkenwerk is het kerkblad van onze gemeente dat eens per maand verschijnt.

Voor het inleveren van kopij verzoeken wij u vriendelijk te letten op de volgende punten:

a) kopij opsturen als bijlage (MS Word document) uitsluitend via deze pagina waarbij u kiest voor de juiste redacteur.
b) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon van Kerkenwerk vóór 12.00 uur.
c) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam.
d) goede foto’s (minimaal 1 MB).
e) het maximum aantal woorden voor de diverse rubrieken is:
- column 350
- hoofdartikel 850
- in memoriam 200
- overige artikelen 450
f) Stuur bij voorkeur uw kopij via de links op deze website; ondervindt u daarbij problemen, stuur dan de kopij naar Stuur uw kopij naar de redactie

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De redactie van Kerkenwerk bestaat uit:


Opmaakredacteur:
(Kerkdiensten, Agenda, Mutaties, Kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten, advertentiepagina)

Angelique Zweerink
E-mail Angelique Zweerink

Wil Mulder

Redacteur:
(Algemene berichten en activiteiten en informatie m.b.t. de jeugd)

Wil Mulder
E-mail Wil Mulder

Jan Wilterdink

Redacteur:
(Hoofdartikelen, Column, Sectieberichten, In Memoriams)

Jan Wilterdink
E-mail Jan Wilterdink


Redacteur:
(Speciale artikelen)

Ans ter Horst