Menu:

Moderamen, Grote en Kleine Kerkenraad

Voorzitter:
Ds. Jan Struijk
Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
Tel. 0545 - 472 987
Email Ds. Jan Struijk

Scriba:
Wouter Overeijnder
Atjehstraat 11
7101 BV Winterswijk
Tel. 0543 - 840 208
Email Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters :
Anneke Stans
Berberislaan 66
7101 ZZ Winterswijk
Tel. 0543 - 518 873
Email College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen :
Henk Korenberg
Bargerslat 23
7103 DS Winterswijk
Tel. 0543 - 517 303
Email College van Diakenen

Vanuit de Predikanten:
Ds. Theo Parmentier
Tuunterstraat 26-1
7101 EG Winterswijk
Tel. 0543 - 534 981
Email Ds. J.T. Parmentier

Vanuit de Kerkenraad:
Chris Wijnveen
J. Vermeerstraat 3
7103 AJ Winterswijk
Tel. 0543 - 515 307
Email Chris Wijnveen

De Protestantse Gemeente te Winterswijk heeft gekozen voor de taakgroepenstructuur, één van de organisatiemodellen die de Protestantse Kerk in Nederland kent. Deze organisatiestructuur kent een Grote en Kleine Kerkenraad, Taakgroepen en Secties. Over de Taakgroepen en Secties vindt u elders op deze website nadere informatie.

Het moderamen van de Grote en Kleine Kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de scriba, de voorzitters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, aangevuld met een assessor (één van de predikanten).

De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen en de voorzitters van alle taakgroepen en alle secties.
Zij bespreken de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente en bereiden besluitvorming voor door de Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad komt normaliter eens per twee maanden bijeen, maar er kan tot extra vergaderingen worden besloten.

De Grote Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen en alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters) van de gemeente. De Grote Kerkenraad neemt de besluiten die alleen door haar kunnen worden genomen. De Grote Kerkenraad komt normaliter 3-4 maal per jaar bijeen, maar er kan tot extra vergaderingen worden besloten.

Er kunnen door de Kerkenraad commissies worden ingesteld met bijzondere opdracht; een voorbeeld hiervan is de beroepingscommissie (als er een nieuwe predikant gezocht moet worden), maar commissies kunnen voor alle denkbare terreinen worden ingesteld.

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip 'plaatselijke regeling' gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen.
Ook de Protestante Gemeente Winterswijk kent een plaatselijke regeling. U kunt deze regeling vinden door te klikken op: Download de Plaatselijke Regeling van de PGW