Menu:

Spitgroep

Raad van Kerken

‘Spitgroep’ -  Seizoen 2018 - 2019

‘De Spitgroep, is dat een tuiniersclub?’ Dat is niet eens zo’n gekke suggestie maar dit ‘spitten’ betreft het lezen en samen bespreken van de verhalen van de bijbel en van veel wat daarover geschreven is. Sinds seizoen 2010 gebeurt dat door de leden van de ‘Spitgroep’ onder leiding van Henk Vis. Hij is voormalig onderwijzer uit het P.C. Onderwijs in Woerden en Winterswijk. Na het behalen van het Diploma Bijbels Onderwijs en de Onderwijsakte volgde hij de catechetenopleiding van de toenmalige Hervormde Kerk in Utrecht en was hij zeventien jaar deelnemer aan de ‘Catechetengroep Arnhem’. Het ‘op weg zijn met bijbelverhalen’ is voor hem een manier van leven geworden, waarin hij graag met anderen op weg gaat.

Sinds januari 2016 lezen we weer uit Torah, uit het boek van het Begin – Genesis, vanaf hoofdstuk 12 – de verhalen van de aartsvaders en –moeders. We zijn inmiddels toe aan hoofdstuk 27.

Aan het einde van het vorige seizoen verdiepten we ons in Pesach en Sjavoeot – Pasen en Pinksteren – die wél op één dag kunnen vallen.

De ‘Spitgroep’ komt het komende seizoen 11 maal bij elkaar.

Plaats/Tijd/Data: Zonnebrink Centrum, op de volgende woensdagen, van 09.30 - 11.30 uur
2018: 29 augustus, 19 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december
2019: 09 januari, 23 januari, 20 februari, 13 maart en 03 april
Kosten: voor het hele seizoen € 20,00 (contant te voldoen op de 1e bijeenkomst), een kopje thee/koffie kost € 1,50

Henk Vis over het lezen uit Genesis en over ‘spitten’:

“Lezen in Genesis is lezen in het boek van het Begin. Welk begin? Het Begin dat de Eeuwige, volgens dit Joodse geloofsverhaal, gemaakt heeft met de schepping, met Abraham, met ons mensen. En het meest bijzondere is misschien wel dat Hij zijn ‘schepselen’ mede-scheppers gemaakt heeft. Dat maakt het leven tot een uitdaging!”

“Het nadeel van spitten is dat je alle bestaande structuren in de grond omver gooit. Het voordeel is dat in die omgespitte grond nieuwe structuren kunnen ontstaan. Van ‘spitten’ hoef je niet ontworteld te raken”.

“In de Joodse traditie is Sjevoeot/Pinksteren de 50e dag na de bevrijding uit Egypte. Het is het feest van de gave van de Tien Woorden van de Eeuwige, de gave van het Brood voor het Leven. Wie die Woorden doet, wie brood voor het leven uitdeelt, wordt door (bijna) iedereen verstaan in zijn of haar eigen taal”.

Informatie en opgave:
Anna te Winkel, tel. 0543 - 514 323, Email Anna te Winkel