Menu:

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Winterswijk

ANBI - RSIN

Onze kerkelijke gemeente kent twee rechtspersonen, t.w.:
- de Protestantse Gemeente te Winterswijk
- de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen hebben een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN), t.w.:
- voor de Protestantse Gemeente te Winterswijk: RSIN 002728722
- voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk: RSIN 807914162

Om aan de ANBI eisen te voldoen is er een publicatieplicht voor nader omschreven informatie; de beide links verwijzen naar deze gewenste ANBI-gegevens:

- Anbi gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk

- Anbi gegevens Protestantse Gemeente te Winterswijk